Bê Tông Xanh

Bê Tông Xanh Sai Gòn Tasago

Bê Tông Trộn Sẵn

Bê Tông Thương Phẩm

Bê Tông Đúc Sẵn
Vật Tư Bê Tông

Bảng giá

icon
Bảng báo giá bê tông tươi mới nhất 2022 1. Vì sao nên lựa chọn DITACO làm đơn vị cung cấp bê tông tươi? 2. Bảng báo giá bê tông tươi (bê tông thương phẩm) mới nhất TP HCM.
icon
Bảng báo giá cục kê bê tông, con kê thép sàn 2022 1. Các loại cục kê bê tông. 2. Thông số kĩ thuật và đơn giá cục kê các loại.
icon
Bảng báo giá thi công ép cọc bê tông ly tâm mới nhất 2022 1. Nguyên vật liệu đầu vào và cường độ tiêu chuẩn đối với cọc bê tông ly tâm. 2. Thông số kỹ thuật kèm báo giá thi công ép cọc bê tông ly tâm 2022.
icon
Bảng báo giá thi công ép cọc bê tông cốt thép mới nhất 2022 1. Nguyên vật liệu đầu vào và cường độ tiêu chuẩn đối với cọc bê tông cốt thép. 2. Thông số kỹ thuật kèm báo giá thi công ép cọc bê tông cốt thép 2022.
icon
Bảng báo giá thi công băng cản nước mới nhất 2022 1. Các loại băng cản nước. 2. Thông số kỹ thuật và đơn giá băng cản nước các loại.
icon
Bảng báo giá thi công ép cọc ván bê tông dự ứng lực mới nhất 2022 1. Nguyên vật liệu đầu vào và cường độ tiêu chuẩn đối với cọc ván bê tông dự ứng lực. 2. Thông số kỹ thuật kèm báo giá thi công ép cọc ván bê tông dự ứng lực 2022.
Khách hàng và đối tác